Whistleblowing

Naše společnost má zavedený vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Naše společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje možnost, aby prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému podávali oznámení osoby, která pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (stáž, dobrovolnická služba apod.).

V případě, že pro naši společnost vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost (stáž, dobrovolnická služba apod.), můžete své oznámení podat:

a) zasláním ve všech kolonkách vyplněného oznamovacího formuláře, který si můžete stáhnout níže, na emailovou adresu whistleblower.nhprague@nh-hotels.com

  a1) veškeré informace ke způsobu zpracování Vašeho oznámeních a lhůtách naleznete níže v dokumentu „MP Development interní směrnice ochrana oznamovatelů“.

  a2) Ústně na telefonním čísle příslušné osoby viz níže.

  a3) Osobně na předem sjednané schůzce s příslušnou osobou viz níže.

V případě, že nemáte důvěru v náš vnitřní oznamovací systém, můžete své oznámení adresovat Ministerstvu spravedlnosti ČR, v takovém případě postupujte dle návodu na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřízení oznámení je pro naší společnost:

Petr Nešpůrek, MBA
Tel: +420 257 153 000
Email: whistleblower.nhprague@nh-hotels.com

V případě jakýchkoli nejasností ohledně podání či vyřízení oznámení se prosím, neváhejte obrátit na výše zmíněnou příslušnou osobu.